Bečlije veruju u alternativnu medicinu

Istraživanje na temu korišćenja alternativnih metoda lečenja pokazalo je da alternativne metode lečenja Bečlije smatraju korisnom dopunom klasičnoj medicini. Sedam od deset Bečlija, kako pokazuje istraživanje instituta za istraživanje tržišta meinungsraum.at alternativne metode lečenja smatra korisnim. Među najčešće primenjivanim alternativnim metodama lečenja ubraja se homeopatija. Čak 71 odsto ispitanih Bečlija već je koristilo tu vrstu alternativne medicine, 34 odsto ispitanika išlo je jednom na akupunkturu, 32 odsto ima iskustva sa terapijom Bahovim cvetovima (cvetnim esencijama).

Spread the word. Share this post!