Poštovani čitaoci, da bi ste videli sve sadržaje potrebno je da se registrujete

* – obavezan unos podataka

Firma: *
PIB: *
Ime i prezime pretplatnika: *
Mesto/Grad: *
Adresa:
Telefon: *
Email: *
Lozinka: *


Štampano izdanje Pretplata na list PRIVREDNI PEGLED

Godišnja 18040.00 RSD
Polugodišnja 9900.00 RSD
Tromesečna 5445.00 RSD
Godišnja 410.00
Godišnja 19525.00 RSD + ISTORIJA sa popustom od 25% 1485.00

Elektronsko izdanje Pretplata na list PRIVREDNI PEGLED

1 mesec 715.00 RSD
1 mesec 6.00
3 meseca 2090.00 RSD
3 meseca 18.00
6 meseci 4004.00 RSD
6 meseci 35.00
12 meseci 7810.00 RSD
12 meseci 68.00

Štampano izdanje Pretplata na REVIJU ISTORIJA

Godišnja 1980.00 RSD
Godišnja 54.00

Elektronsko izdanje Pretplata na REVIJU ISTORIJA

Godišnja 990.00 RSD
Godišnja 9.00

* U date cene su uračunati troškovi dostave i PDV

Nakon uvida o uplati na e-mail će te dobiti potvrdu o aktivaiciji i mogućnost pristupa.
Gornje desno – plavo dugme: PRIJAVITE SE