BANKE su specijalno mesečno izdanje PRIVREDNOG PREGLEDA posvećeno bankarskom tržištu i aktivnosti banaka u zemlji i okruženju. U svakom broju obrađuje se određena aktuelna tema, koja je bitna za same banke i za korisnike njihovih usluga.

Čitajte BANKE i saznaćete koje banke i pod kojim uslovima otvaraju tekuće račune, čuvaju štednju, kreditiraju i građane i privredu. Možete mnogo toga da saznate i o pojedinačnoj ponudi i najpovoljnijim uslovima korišćenja te vrste usluga i bankarskih proizvoda, kao i o načinima na koji svaki klijent može da se zaštiti, a koji rizik mora da preuzme na sebe.

BANKE obrađuju i teme koje su vezane za regulativu koja uređuje rad banaka u Srbiji i EU, uključujući regulativu, politiku i aktivnosti Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija.