TRŽIŠTE NEŽIVOTNOG OSIGURANJA U SRBIJI, specijalno izdanje, izlazi dva puta godišnje. Cilj ovog izdanja je da uz pomoć samih učesnika tržišta osiguranja, ukaže na značaj i potrebu jačanja tog dela domaćeg finansijskog tržišta. Takođe, i da doprinese širenju znanja o svim mogućim modalitetima životnog osiguranja u svetu i kod nas, kao vrsti dugoročne štednje i investicionom potencijalu, kao objektivno najpovoljnijem izvoru dugoročnog finansiranja i ukaže na moguće pravce bržeg razvoja životnog osiguranja u Srbiji

TRŽIŠTE NEŽIVOTNOG OSIGURANJA U SRBIJI, izlazi jednom do dva puta godišnje. Obrađujući ponudu osiguravača na domaćem tržištu, ukazuje i na očekivanja samih osiguravača i potrebu što boljeg uređenja tog dela domaćeg finansijskog tržišta, pa i povećanja njegovog doprinosa u stvaranju domaćeg bruto proizvoda. O osiguranju se često govori kao trošku, a ne ulaganju u bezbedniju budućnost, pa stoga je naš cilj da jasno istaknemo sve što obezbeđuje polisa osiguranja.

TRŽIŠTE NEŽIVOTNOG OSIGURANJA U SRBIJI sadrži pouzdane informacije i o osiguravajućim kućama kod kojih može da se kupi polisa, na koji način, pod kojim uslovima i u kojim slučajevima, može da se zaštiti osiguranjem