Osnovan 1923

„PRIVREDNI PREGLED“ je najstariji dnevni ekonomski list i jedan od najstarijih listova u Srbiji i na Balkanu, sa tradicijom dugom devet decenija.

Specijalna izdanja - BANKE

BANKE su specijalno mesečno izdanje PRIVREDNOG PREGLEDA posvećeno bankarskom tržištu i aktivnosti banaka u zemlji i okruženju. U svakom broju obrađuje se određena aktuelna tema, koja je bitna za same banke...

Read More

Tržište neživotnog osiguranja

TRŽIŠTE NEŽIVOTNOG OSIGURANJA U SRBIJI, specijalno izdanje, izlazi dva puta godišnje. Cilj ovog izdanja je da uz pomoć samih učesnika tržišta osiguranja, ukaže na značaj i potrebu jačanja tog dela domaćeg finansijskog tržišta.

Read More

INVESTIRAJTE U SRBIJI

Dnevni ekonomski list PRIVREDNI PREGLED u saradnji sa stranim ambasadama u Srbiji tradicionalno izdaje specijalne priloge ZEMLJA PARTNER.

Read More

Država ne planira da vrati dug privredi

Budžet za iduću godinu nije predvideo vraćanje duga privredi od 1,2 milijarde evra, izjavio je predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević. Toliko duguju privredi, prema rečima Kneževića, javna preduzeća, lokalne samouprave i država. Knežević je rekao za Tanjug da Vlada ambiciozno planira da smanji budžetski deficit u narednoj godini za milijardu evra, ali